"BE YOURSELF" METHODE

  • Home
  • /BE YOURSELF METHODE

In de loop der jaren hebben Muller&van Dijk hun kennis opgedaan door middel van diverse opleidingen (o.a bij de KNLTB), in de praktijk bij coaches van naam en door middel van zelfstudie. In combinatie met het eigen idee over tennis en het (aan)leren hiervan heeft dit de basis gelegd voor het ontstaan van hun visie op tennis, wat zich in de praktijk doorontwikkeld heeft tot de “Be Yourself” methode.

Hierin staat de leerling centraal, verder verwijst de naam “Be Yourself” naar de grondvormen van bewegen. Muller&vanDijk achten het ontwikkelen van deze zogenaamde “fundamental moving skills” van groot belang voor het verdere verloop van het tennisleerproces.

Met fundamental moving skills wordt bedoeld rennen, gooien, klimmen, rollen etc.
Wanneer dit goed ontwikkelt is, komen coördinatieve moeilijkere verbindingen, zoals het slaan van forehand of service, makkelijker tot stand.

Op de baan staat in eerste instantie de balbaanbeoordeling centraal, klaarhouding en slagvoorbereiding met 2 handen zorgen ervoor dat de speler goed in en uitdraait en dat geleerd wordt vanuit de heup te spelen.

Naast de traditionele bewegingsscholing, zoals starten, wenden en keren is het goed kunnen gooien van fundamenteel belang! Denk hierbij aan de bovenhandse strekworp (service) en de `sidearms` (forehand)


Binnen de visie van Muller&van Dijk staat de ontwikkeling van de fundamental moving skills centraal voor wat betreft het opleiden van jeugdspelertjes. Het is belangrijk dat kinderen vanaf het moment dat ze instromen als mini (4/5 jaar) een brede bewegingsscholing onderwezen krijgen, coördinatie ontwikkeling! Rekening houdend met de ideale leerleeftijd zijn dit de verschillende stadia van ontwikkeling die een jeugdspeler doorloopt, ideaal gezien:

Algemeen ontwikkelingstadium: ongeveer tot 12 jaar.
Speltype-specifiek ontwikkelingstadium: ongeveer tot 16 jaar.
Daarna is de speler volledig ontwikkeld en zal het accent meer op het presteren komen te liggen.

Vanuit de “Be Yourself” methode werken Muller&vanDijk voor de jeugd met een diplomasysteem bestaande uit 10 stappen, iedere stap is onderverdeeld in 3 subcategorieën. Met behulp van dit diplomasysteem ontwikkelen mini`s (stap 1: handentennis) zich op een leuke&speelse manier tot kinderen die vanaf de baseline spelen (stap 10: baselinetennis).